4.5/5 - (2 votes)

Założenie własnej firmy to marzenie wielu osób. Niestety, aby je zrealizować, trzeba dysponować odpowiednią sumą pieniędzy. Tymczasem zdecydowana większość przyszłych przedsiębiorców nie posiada dość gotówki, aby rozpocząć działalność. Rozwiązaniem okazują się być dotacje na własny biznes, które dzisiaj można otrzymać z różnych źródeł.

Jakie są dostępne źródła finansowania dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą?

Jeśli chcesz zyskać pieniądze, które będziesz mógł przeznaczyć na start własnego biznesu, pamiętaj, że obecnie masz kilka możliwości. W grę wchodzą oczywiście dotacje z urzędu pracy, ale nie jest to jedyna forma finansowania. Możesz ubiegać się o dotację unijną, finansowanie z Polskiego Funduszu Rozwoju, a także pożyczkę bądź kredyt z inicjatywy JAREMIE.

Kto może skorzystać z dotacji z urzędu pracy?

Ta forma wsparcia przeznaczona jest dla osób zarejestrowanych jako bezrobotne, które chcą otworzyć własną firmę. Pamiętaj, że wysokość dotacji jest ograniczona – maksymalna kwota, jaką możesz otrzymać to sześciokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Wypełniając wniosek o przyznanie wsparcia, musisz podać nie tylko kwotę, którą chcesz otrzymać, ale również rodzaj działalności, jaką zamierzasz prowadzić. Musisz również skalkulować koszty związane z rozpoczęciem działania firmy, a także wskazać, jak zamierzasz je sfinansować. Urzędy pracy oczekują podania szczegółowego zestawienia planowanych wydatków. UWAGA: niezbędnym elementem wniosku jest zawsze zaproponowane rodzaju zabezpieczenia ewentualnego zwrotu środków.

Kiedy nie można otrzymać dotacji z urzędu pracy?

Należy wyraźnie podkreślić, że nawet osoby zarejestrowane jako bezrobotne nie zawsze mogą liczyć na dotację z urzędu pracy. Nie otrzymasz pieniędzy, jeśli chcesz przyznane zostały Ci bezzwrotne środki z Funduszu Pracy. Sytuacja będzie taka sama w przypadku otrzymania innego bezzwrotnego wsparcia finansowego przeznaczone na uruchomienie działalności. Jeśli masz wpis do ewidencji działalności gospodarczej, a Twoja firma działa w ciągu ostatniego roku poprzedzającego dzień, w którym wystąpiłeś z wnioskiem o dotację, również nie możesz liczyć na pozytywną decyzję.

Kiedy wystąpić o dotację z urzędu pracy?

Aby otrzymać pieniądze, musisz w odpowiednim momencie złożyć wniosek. Pamiętaj, że podanie musi trafić do odpowiedniego urzędu zanim zarejestrujesz działalność. Jeśli nie dochowasz tej kolejności, dotacja nie będzie dla Ciebie dostępna. UWAGA: dotacja jest bezzwrotna, jeśli przez dwanaście miesięcy po jej otrzymaniu Twoja firma będzie działać. Jeżeli zamkniesz ją przed upływem tego czasu, będziesz zobowiązany zwrócić otrzymane pieniądze.

Czym charakteryzują się unijne dotacje na założenie własnej działalności gospodarczej?

Dotacje z urzędu pracy to nie jedyne wsparcie, na jakie można liczyć, chcąc założyć własną firmę. Alternatywą dla nich są pieniądze pochodzące z projektów unijnych. Na takie wsparcie mogą liczyć przede wszystkim ci, którzy znajdują się w trudnej sytuacji na rynku pracy. Dotacje adresowane są również do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Mówiąc o wsparciu unijnym, należy jasno wskazać, że konkretne projekty mogą się między sobą nieco różnić. Najczęściej jednak można liczyć nie tylko na pieniądze, ale również indywidualny plan działania oraz profesjonalne doradztwo. Wsparcie ma najczęściej charakter bezzwrotny, ale dopiero po spełnieniu określonych warunków – warto dokładnie się z nimi zapoznać zanim podpiszesz umowę. Najczęściej stosowany jest wymóg prowadzenia firmy przez określony czas po otrzymaniu dotacji.

Własna firma to dla wielu osób sposób na uniknięcie bezrobocia. To też szansa na to, aby zajmować się w życiu tym, co naprawdę sprawia nam przyjemność. Niestety, na ogół trudno otworzyć biznes bez odpowiedniego kapitału. Dotacje są świetnym sposobem na pozyskanie pieniędzy. Wielość projektów, z których można skorzystać sprawia, że wiele osób może liczyć na zastrzyk gotówki, która przeznaczone zostanie na uruchomienie działalności gospodarczej.

Udostępnij.

Zostaw odpowiedź